Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Comunicate de presa
« Înapoi

CONFERINŢA ANUALĂ ECER BERLIN 2011

 

În acest an, conferinţa anuală a European Educational ResearchAssociation (EERA) s-a desfăşurat la Berlin, în parteneriat cu Freie Universitat.

Am avut şansa de a prezenta o mică parte a proiectului „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” (ID 25952), în numele celor 4 autori Laura Căpiţă (ISE), Silvia Făt (UNIBUC), Petre Botnariuc (ISE) şi Radu Jugureanu (SIVECO). Ne-am focalizat pe modul în care profesorii au aplicat la clasă cursul opţional „Învăţare pentru societatea cunoaşterii”, dat fiind faptul că lucrarea noastră a fost inclusă în programul Reţelei 3, Curriculum Innovation by Scools and Teachers. Programul a inclus două symposia cu tema Teacher’s Proffesional Development in Curriculum Design, în care s-au prezentat experienţe din Anglia, Irlanda, Olanda, Portugalia, România şi Scoţia. Au fost prezentări şi provocări ale moderatorilor, urmate de discuţii care au identificat puncte comune şi practici specifice legate de modul în care profesorii şi elevii lor pun în practică un curriculum. Au fost mai multe punctele comune, fiindcă peste tot, provocările cărora trebuie să le facă faţă profesorii sunt comparabile: adecvare la grupurile lor de elevi, colaborare cu alţi profesori, căutarea celor mai bune exemple şi analogii şi… mai mult decat atât.
 
Trei aspecte au atras atenţia şi, aş spune, aprecierea celor peste 30 de participanţi la prezentarea lucrării noastre, intitulată Teacher’s Perceptions About Choosing Crosscurricular Topics as Part of School-based Curriculum:
• matricea de continuturi, care a fost considerată un bun exemplu de dezvoltare a unui curriculum generativ (o schemă care se dezvoltă din mers în funcţie de interesele şi experienţele de cunoaştere ale celor implicaţi), un tip de curriculum din familia modelelor ecologice de proiectare curriculară;
• suportul pe care tehnologia multi-touch îl poate oferi unui asemenea curriculum;
• comportamentul, cel puţin declarat, al celor 120 de profesori investigaţi prin metoda focus grup, care a inclus demersuri deliberative, comunicare cu alţi profesori şi, nu în ultimul rând, asumarea rolului de persoană care învaţă.
 
Mai ales ultimul punct a stârnit numeroase discuţii despre relaţia, deseori tensionată, dintre nevoia de creativitate profesională şi constrângerile birocratice. Starea de bine pe care o declanşează participarea la un asemenea eveniment tine de mulţi factori, dintre care aş menţiona în mod deosebit, sentimentul apartenenţei la o comunitate de preocupări, căutări şi, nu în ultimul rând, de probleme care urmează să fie abordate.
 
Deschid o listă consistentă cu mulţumiri pe care le datorez: programului Grundtvig care a selectat aplicaţia mea şi a finanţat cea mai mare parte a cheltuielior de participare, la fel şi Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, echipei proiectului „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” care a dat posibilitatea autorilor să adâncească demersul de cercetare a opiniilor profesorilor şi tuturor celor care au susţinut echipa de autori.
 
Proiectul „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” este implementat de Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă din cadrul Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (UMPFE-MECTS) în parteneriat cu SIVECO Romania şi Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
 
Laura Căpiţă

 

Informaţii

CONFERINŢA ANUALĂ ECER BERLIN 2011

În acest an, conferinţa anuală a European Educational ResearchAssociation (EERA) s-a desfăşurat la Berlin, în parteneriat cu Freie Universitat.

Am avut şansa de a prezenta o mică parte a proiectului „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” (ID 25952), în numele celor 4 autori Laura Căpiţă (ISE), Silvia Făt (UNIBUC), Petre Botnariuc (ISE) şi Radu Jugureanu (SIVECO). Ne-am focalizat pe modul în care profesorii au aplicat la clasă cursul opţional „Învăţare pentru societatea cunoaşterii”, dat fiind faptul că lucrarea noastră a fost inclusă în programul Reţelei 3, Curriculum Innovation by Scools and Teachers.


O nouă disciplină opţională pentru liceenii din România: „Învăţare în societatea cunoaşterii”

Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (UMPFE-MECTS), în parteneriat cu SIVECO Romania şi Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, prezintă o soluţie inedită menită să dezvolte capacităţile creative ale elevilor şi să transforme actul de învăţare într-o activitate eficientă şi plăcută prin intermediul programei opţionale la decizia şcolii „Învăţare pentru societatea cunoaşterii”. Programa a fost aprobată prin Ordinul Nr. 4572/06.07.2011 semnat de Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, dl. Daniel Funeriu.
Elevii au ocazia, în premieră, să îmbine informaţiile din mai multe domenii în cadrul unor teme integratoare, inter şi transdisciplinare, care să le dezvolte gândirea analitică şi creativitatea.


Profesorii susţin metodele alternative de predare

Un studiu realizat în rândul profesorilor relevă că introducerea metodelor pedagogice inovative stimulează interesul elevilor pentru învăţare şi aprofundare şi dezvoltă creativitatea acestora
63,8% dintre profesori susţin metodele alternative de predare şi au introdus la clasă practici pedagogice opţionalepentru elevii clasei a XI–a. Concluzia reiese din studiul realizat la începutul anului 2011 în rândul a 345 de cadre didactice, care analizează efectele implementării la nivel naţional a cursului transdisciplinar „Învăţarea pentru societatea cunoaşterii” dezvoltat în cadrul proiectului ”Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” ID 25952.


Ordin curriculum transdisciplinar

Ordin privind aprobarea programei școlare pentru cursul opțional "Învățarea în societatea cunoașterii" curriculum la decizia școlii pentru clasa a XI-a


Aunț privind cursul opțional “ÎNVĂŢARE PENTRU SOCIETATEA CUNOAŞTERII”

Programa școlară pentru cursul opțional integrat ”Învățare pentru societatea cunoașterii” (curriculum la decizia școlii pentru clasa a XI-a) a fost aprobată prin OMECTS 4572/06.07.2001, aceasta putând fi utilizată în sistemul de învățământ începând cu anul școlar 2011-2012.


CONCURSUL NAŢIONAL DE PROIECTE DIDACTICE INTER ŞI/SAU TRANSDISCIPLINARE

CONCURSUL NAŢIONAL DE PROIECTE DIDACTICE INTER ŞI/SAU TRANSDISCIPLINARE “Învăţare pentru societatea cunoaşterii” 01 ianuarie – 15 martie 2011 Din data de 1 ianuarie 2011 este în derulare concursul naţional de proiecte didactice inter şi/sau transdisicplinare “Învăţare pentru societatea cunoaşterii”. Concursul se desfăşoară în perioada 01 ianuarie - 15 martie 2011.


26.11.2010 - COMUNICAT privind stadiul implementării proiectului

Începând cu luna septembrie 2010 a demarat în liceele beneficiare procesul de aplicare la clasă a curriculumului integrat, inter- şi transdisciplinar „Învăţare în societatea cunoaşterii”. În urma primelor 4 luni de aplicare la clasă (perioada septembrie – decembrie 2010), echipa de proiect va elabora şi publica un studiu privind rezultatele aplicării la clasă, exemple de bune practici precum şi propuneri de teme noi pentru dezvoltarea curriculumului integrat.