Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Comunicate de presa
« Înapoi

CONCURSUL NAŢIONAL DE PROIECTE DIDACTICE INTER ŞI/SAU TRANSDISCIPLINARE  CONCURSUL NAŢIONAL DE PROIECTE DIDACTICE INTER ŞI/SAU TRANSDISCIPLINARE   
“Învăţare pentru societatea cunoaşterii”
01 ianuarie – 15 martie 2011

Din data de 1 ianuarie 2011 este în derulare concursul naţional de proiecte didactice inter şi/sau transdisicplinare “Învăţare pentru societatea cunoaşterii”. Concursul se desfăşoară în perioada 01 ianuarie - 15 martie 2011.

Regulamentul acestui concurs este publicat pe site-ul proiectului www.transdisciplinar.pmu.ro şi prezintă condiţiile în care cadrele didactice din liceele beneficiare se pot inscrie şi participa la concurs, precum şi formularele de participare de completat, necesare pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

Astfel, la concurs se pot înscrie şi participa echipe de cadre didactice din cadrul unităţilor şcolare cu clasele IX – XII din România, care au aplicat la clasă cursul opţional “Învăţarea în societatea cunoaşterii”. Este necesar ca în cadrul echipelor participante să fie asigurată prezenţa persoanelor cu rol în evaluare şi curriculum din cadrul liceelor.

Echipele participante vor intra în concurs împreună cu echipe din aceeaşi regiune de dezvoltare şi vor trebui să trimită, pe lângă lucrarea de concurs şi formulare care fac parte din regulament: formularul de înregistrare a grupului țintă, precum şi declaraţia de consimţământ pentru fiecare din elevii beneficiari care au aplicat la clasă. Odată transmise aceste documente, liceele participante se vor bucura de mai multe beneficii.

Beneficiile concursului:
Ca beneficii ale participării la acest concurs naţional, amintim că:  
    echipele participante la concurs vor primi o adeverinţă care să ateste participarea lor în cadrul concursului şi implicit în cadrul proiectului finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;
    echipele câştigătoare vor primi un certificat de excelenţă care va adeveri calitatea de creatori de conţinut educaţional, urmând ca temele transdisciplinare propuse să fie publicate în cadrul proiectului;
    liceele câştigătoare vor fi echipate cu un laborator multi-touch, intrând în faza a doua a proiectului (laboratorul multi-touch va cuprinde 3 mese multi-touch, 1 videoproiector, 1 calculator portabil, 1 server şi 1 tablă interactivă /laborator; utilizând tehnologia multi-touch elevii vor putea „prinde” date cu mâinile, vor putea transfera informaţii de la un obiect la altul cu gesturi naturale, vor putea călători, participa la experienţe sau explora corpul uman, inclusiv vor avea posibilitatea să descopere, să construiască sau să inventeze, totul printr-o atingere a ecranului mesei).

Pentru mai multe informaţii, ne puteţi contacta la:
MECTS – UMPFE, Strada Spiru Haret, nr. 12, etaj 2, sector 1, Bucureşti, 010176
Persoană contact - Tiberiu VELTER
Tel: 021 305 59 99; Fax: 021 305 59 89
E-mail: office@pmu.ro; Web: www.transdisciplinar.pmu.ro

DORIM MULT SUCCES TUTUROR PARTICIPANŢILOR LA CONCURS!

 

Informaţii

CONFERINŢA ANUALĂ ECER BERLIN 2011

În acest an, conferinţa anuală a European Educational ResearchAssociation (EERA) s-a desfăşurat la Berlin, în parteneriat cu Freie Universitat.

Am avut şansa de a prezenta o mică parte a proiectului „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” (ID 25952), în numele celor 4 autori Laura Căpiţă (ISE), Silvia Făt (UNIBUC), Petre Botnariuc (ISE) şi Radu Jugureanu (SIVECO). Ne-am focalizat pe modul în care profesorii au aplicat la clasă cursul opţional „Învăţare pentru societatea cunoaşterii”, dat fiind faptul că lucrarea noastră a fost inclusă în programul Reţelei 3, Curriculum Innovation by Scools and Teachers.


O nouă disciplină opţională pentru liceenii din România: „Învăţare în societatea cunoaşterii”

Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (UMPFE-MECTS), în parteneriat cu SIVECO Romania şi Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, prezintă o soluţie inedită menită să dezvolte capacităţile creative ale elevilor şi să transforme actul de învăţare într-o activitate eficientă şi plăcută prin intermediul programei opţionale la decizia şcolii „Învăţare pentru societatea cunoaşterii”. Programa a fost aprobată prin Ordinul Nr. 4572/06.07.2011 semnat de Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, dl. Daniel Funeriu.
Elevii au ocazia, în premieră, să îmbine informaţiile din mai multe domenii în cadrul unor teme integratoare, inter şi transdisciplinare, care să le dezvolte gândirea analitică şi creativitatea.


Profesorii susţin metodele alternative de predare

Un studiu realizat în rândul profesorilor relevă că introducerea metodelor pedagogice inovative stimulează interesul elevilor pentru învăţare şi aprofundare şi dezvoltă creativitatea acestora
63,8% dintre profesori susţin metodele alternative de predare şi au introdus la clasă practici pedagogice opţionalepentru elevii clasei a XI–a. Concluzia reiese din studiul realizat la începutul anului 2011 în rândul a 345 de cadre didactice, care analizează efectele implementării la nivel naţional a cursului transdisciplinar „Învăţarea pentru societatea cunoaşterii” dezvoltat în cadrul proiectului ”Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” ID 25952.


Ordin curriculum transdisciplinar

Ordin privind aprobarea programei școlare pentru cursul opțional "Învățarea în societatea cunoașterii" curriculum la decizia școlii pentru clasa a XI-a


Aunț privind cursul opțional “ÎNVĂŢARE PENTRU SOCIETATEA CUNOAŞTERII”

Programa școlară pentru cursul opțional integrat ”Învățare pentru societatea cunoașterii” (curriculum la decizia școlii pentru clasa a XI-a) a fost aprobată prin OMECTS 4572/06.07.2001, aceasta putând fi utilizată în sistemul de învățământ începând cu anul școlar 2011-2012.


CONCURSUL NAŢIONAL DE PROIECTE DIDACTICE INTER ŞI/SAU TRANSDISCIPLINARE

CONCURSUL NAŢIONAL DE PROIECTE DIDACTICE INTER ŞI/SAU TRANSDISCIPLINARE “Învăţare pentru societatea cunoaşterii” 01 ianuarie – 15 martie 2011 Din data de 1 ianuarie 2011 este în derulare concursul naţional de proiecte didactice inter şi/sau transdisicplinare “Învăţare pentru societatea cunoaşterii”. Concursul se desfăşoară în perioada 01 ianuarie - 15 martie 2011.


26.11.2010 - COMUNICAT privind stadiul implementării proiectului

Începând cu luna septembrie 2010 a demarat în liceele beneficiare procesul de aplicare la clasă a curriculumului integrat, inter- şi transdisciplinar „Învăţare în societatea cunoaşterii”. În urma primelor 4 luni de aplicare la clasă (perioada septembrie – decembrie 2010), echipa de proiect va elabora şi publica un studiu privind rezultatele aplicării la clasă, exemple de bune practici precum şi propuneri de teme noi pentru dezvoltarea curriculumului integrat.