Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Informaţii
« Înapoi

Profesorii susţin metodele alternative de predare

Un studiu realizat în rândul profesorilor relevă că introducerea metodelor pedagogice inovative stimulează interesul elevilor pentru învăţare şi aprofundare şi dezvoltă creativitatea acestora

63,8% dintre profesori susţin metodele alternative de predare şi au introdus la clasă practici pedagogice opţionalepentru elevii clasei a XI–a. Concluzia reiese din studiul realizat la începutul anului 2011 în rândul a 345 de cadre didactice, care analizează efectele implementării la nivel naţional a cursului transdisciplinar „Învăţarea pentru societatea cunoaşterii” dezvoltat în cadrul proiectului ”Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” ID 25952.
Proiectul „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” este implementat de Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă din cadrul Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (UMPFE-MECTS) în parteneriat cu SIVECO Romania şi Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
36,8% dintre profesori au declarat că intenţionează să introducă sau să continue opţionalul în anii şcolari următori, aceasta fiind o oportunitate de a aplica elementele transdisciplinare de studiu. Profesorii intervievaţi consideră că introducerea metodelor inovative de predare stimulează interesul elevilor pentru învăţare şi aprofundare, le dezvoltă creativitatea şi le creşte performanţele şcolare.
În plan individual şi emoţional, intervievaţii au semnalat o evoluţie pozitivă a relaţiei profesor-elev şi o mai bună dezvoltare a capacității de comunicare a elevilor, dar și o deschidere a acestora spre auto-cunoaștere,  ca urmare a cursului transdisciplinar „Învăţarea pentru societatea cunoaşterii”.
 
Majoritatea profesorilor susţine că noua modalitate de predare oferă avantajul desfăşurării activităţii în echipă, bazându-se pe variante originale de abordare şi, nu în ultimul rând, pe oportunitatea de a elabora propriile modalităţi de lucru. În plus, cursul oferă o manieră flexibilă de realizare a lecţiei, posibilitatea de flexibilizare a managementului timpului dată de organizarea activităţilor extracurriculare, selecţia obiectivelor, negocierea temelor şi utilizarea creativă a metodelor active şi alternative.
Deşi profesorii sunt deschişi către metodele pedagogice inovative, există totuşi multe şcoli unde nu pot fi implementate, ca urmare a unor constrângeri privind spaţiul alocat sau din lipsa dotării cu echipamentele necesare.
30,7% dintre profesorii care au implementat cursul transdisciplinar susţin că principala dificultate în constituirea echipei multidisciplinare a constituit-o coordonarea şi sincronizarea anevoioasă a intervenţiilor. Aceasta este urmată de lipsa de experienţă în abordarea transdisciplinară a temelor de studiu (26,7%), de lipsa de deschidere a profesorilor faţă de multiperspectivitate în abordarea problemelor (14,2%), de lipsa de receptivitate din partea elevilor (10,4%) şi de dificultatea comunicării cauzată de limbajul disciplinar diferit.
Studiul a urmărit identificarea efectelor intermediare ale implementării la nivel naţional a cursului transdisciplinar „Învăţarea pentru societatea cunoaşterii”, introdus începând din anul şcolar 2010-2011.
Programa opţională constituie prima abordare coerentă a conceptului de învăţare axată pe compeţenţe şi primul curs transdisciplinar care integrează ambele arii de cunoaştere: Matematică şi Ştiinţe, respectiv Om şi Societate.
Programa opţională şi ghidul metodologic pot fi accesate pe site-ul proiectului - www.transdisciplinar.pmu.ro – căt şi pe site-ul SIVECO - http://www.siveco.ro/web/content.jsp?page=3854&language=1.