Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Informaţii
« Înapoi

Chestionar on-line "studiu privind implementarea Curriculum-ului integrat, inter- şi transdisiciplinar pentru domeniile ştiinţific şi umanist"

În cadrul Proiectului “Proces educaţional în viziunea societăţii cunoaşterii” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) şi finanţat din Fondul Social European, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în parteneriat cu SC SIVECO Romania SA şi Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, a elaborat Curriculum integrat, inter- şi transdisiciplinar pentru domeniile ştiinţific şi umanist (Cursul opţional “Învăţare pentru societatea cunoaşterii”).
 
În vederea realizării unui studiu privind implementarea Curriculum-ului integrat, inter- şi transdisiciplinar pentru domeniile ştiinţific şi umanist, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a completa chestionarul on-line. Chestionarul urmăreşte să identifice măsura şi modul implementării până în prezent a opţionalului “Învăţarea pentru societatea cunoaşterii”.
Pentru a completa chestionarul vă rugăm să accesaţi http://195.82.131.70/chestionar_studiu_impact/
 
Vă mulţumim pentru timpul acordat!
 
Echipa de implementare a proiectului