Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Resurse video

Prezentăm 1 rezultat.
Informaţii

2010.08.12 Articol sesiuni formare persoane resursa

A demarat IMPLEMENTAREA CURRICULUMULUI INTEGRAT, INTER- SI TRANSDISCIPLINAR, în cadrul proiectului „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii”


Aunț privind cursul opțional “ÎNVĂŢARE PENTRU SOCIETATEA CUNOAŞTERII”

Programa școlară pentru cursul opțional integrat ”Învățare pentru societatea cunoașterii” (curriculum la decizia școlii pentru clasa a XI-a) a fost aprobată prin OMECTS 4572/06.07.2001, aceasta putând fi utilizată în sistemul de învățământ începând cu anul școlar 2011-2012.


Ordin curriculum transdisciplinar

Ordin privind aprobarea programei școlare pentru cursul opțional "Învățarea în societatea cunoașterii" curriculum la decizia școlii pentru clasa a XI-a


Scrisoare Aprobare implementare Curriculum

A fost aprobată aplicarea la clasă a curriculumului integrat, inter- și transdisciplinar si va avea textul de mai jos: Conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a aprobat implementarea sub formă de pilotare a Curriculumului integrat, inter- şi transdisciplinar la clasă, în anul şcolar 2010-2011, la nivel naţional.